Skip to main content

Voorwaarden Vrijmarkt 

27 april 2023 

07.00 – 17.00 uur

Land van Belofte
Broersveld
Hoogstraat
Lange Kerkstraat

De Vrijmarkt is bedoeld voor particulieren die op kleedjes hun spullen verkopen.

Niet toegestaan:
Tafels, kramen, commerciële activiteiten en verkoop van etenswaren zijn op deaangewezen vrijmarkt-locaties niet toegestaan.

  • Afval en restmateriaal graag zelf na afloop in de container op Land van Belofte deponeren.
  • Toegangen, nooduitgangen en inritten vrijhouden.
  • Brandkranen dienen vrij te blijven.
  • Aanwijzingen van organisatie en handhaving dienen direct opgevolgd te worden.