Skip to main content

Voorwaarden Vrijmarkt 

27 april 2024 | 07.00 – 17.00 uur

Land van Belofte
Broersveld
Hoogstraat
Lange Kerkstraat

De Vrijmarkt is bedoeld voor particulieren die op kleedjes hun spullen mogen verkopen.

Niet toegestaan

Tafels, kramen, commerciële activiteiten en verkoop van etenswaren zijn op de aangewezen vrijmarkt-locaties niet toegestaan.

Toegangen, nooduitgangen, inritten, en brandkranen vrijhouden.

Afval en restmateriaal graag zelf na afloop in de container op Land van Belofte deponeren.

Aanwijzingen van organisatie en handhaving dienen direct opgevolgd te worden.